Инфрачервено отопление-Вашето домашно слънце

Инфрачервените панели са с висок коефициент на полезно действие до 70% – пряко преобразуват електроенергията в топлинна енергия затопляйки предметите. 

С до 40% по икономични от други системи за отопление.

Безплатна доставка

В цяла България

30 дни срок на връщане

Връщане на продукта в рамките на 30 дни

Инфрачервено отопление

Инфрачервеното отпление е една от най-евтините и същевременно ефективни системи за отопление днес. Благодарение на ниските си оперативни разходи и енергоспестяващи функции, тя се превръща в най-достъпното решение за всички видове помещения.

Икономично

Потреблението на един инфрачервен нагревател е от 500 до 1700W/час в зависимост от конкретният модел. При свързване се използва терморегулатор, което позволява след достигане на желаната стайна температура, уредът да се изключи автоматично. Това от своя страна позволява на системата да работи само 5-8 часа на денонощие.

Ефективно

Инфрачервеното отопление излъчва мека инфрачервена топлина, която загрява директно обектите в диапазона на лъчението си . Това означава, че топлината се съхранява много по-дълго, тъй като самите обекти излъчват топлина. Съответно с този вид отопление се постига по-качествен топлообмен, за разлика от конвекционната топлина, която само загрява въздуха, които бързо се охлажда, когато отоплитлната система е изключена.

Безопасно

Всички наши модели инфрачервени отоплителни тела са сертифицирани от TUV и отговарят на директивите на Европейския съюз (ЕС) в областта на сигурност на продуктите в т.ч. Directive 2006/95/EC Low Voltage Equipment Directive. Directive 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive.