Терморегулатори

Терморегулатор – един от най-важните елементи при изграждане на отоплителна многокомпонентна система, независимо дали тя ще е изградена с инфрачервени нагреватели, кабелни рогозки или с инфрачервено фолио, важното е колко грамотно е изградена тя и до колко хармонично работят всичките и съставни елементи.

По принцип всички отоплителни системи представени на този сайт могат да работят директно включени в електрическата мрежа. Въпреки това, първостойността на обслужване на такива системи ще е много висока и второ срокът на експлоатация ще се сведе към минимум. Ситуацията ще е напълно различна, ако се замислите да свържете терморегулатор в системата.

Цялото многообразие на терморегулатори, представени на съвременният пазар, може условно да се раздели на няколко групи. Ако вземем за отличителен признак принципа на действие на терморегулаторите, то можем да отделим механични модели, сензорни модели, програмируеми и Wifi терморегулатори. Всяка една от тези разновидности има своите особености и достойнства, които трябва да се имат в предвид при избора на терморегулатор.