Органи за Алтернативно Разрешаване на Спорове (АРС)

Органите за АРС разглеждат възникнали спорове между потребители и търговци, свързани със задължения, произтичащи от сключени, включително и онлайн, договори за продажба, или за предоставяне на услуги.

При възникване на спорен казус може да се свържете с нас на: info@almacheat.eu

Ако казусът не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, може да се обърнете към съответните органи за АРС: платформа за АРС или www.kzp.bg