Избор на инфрачервени отоплителни тела – Това трябва да се знае

Инфрачервените нагреватели могат да се разделят на видове. Преди всичко става въпрос за дълги вълни и къси вълни модификации. В първия случай се използва нагревателен елемент като нагревателен елемент,а във втория-спирала,затворена в стъклена тръба.

Използването на нагревателен елемент е по-оправдано от гледна точка на пожарната безопасност, тъй като температурата на нагряване на металната плоча/стъкло/ не надвишава 230градуса и пожар по принцип е невъзможен. Спиралите се нагряват до 600градуса,което намалява характеристиката за безопасност. Важно е да се обърне внимание на условията на работа на въпросното оборудване. Допустимото разстояние до обектите при моделите с дълги вълни е 50см,а при модели с къси вълни-3м.
Отоплителните уреди с дълги вълни са напълно функционални. Те са предназначени за денонощна употреба и не изискват намеса на човека ,нито пък поддръжка.

Определяйки силата на нагревателя трябва да разгледате зоната на помещението. Не може да очаквате,че едно недостатъчно мощно устройство,ще се справи за по-дълго време. Помещение с голяма площ няма да се отоплява правилно,а продължителността на работата на нагревателя няма никакво значение. Най-добре е да имате запас от мощност,за да постигнете оптимален режим на работа. Тогава няма да бъде използвана допълнителна енергия. При работа инфрачервените тела консумират изчислената мощност. Термостатът ограничава продължителността на работата на устройството,включително изключване.

Поначало всички инфрачервени нагреватели са предназначени за монтаж на тавана,което позволява да се използва енергия с максимална ефективност. Основна роля за нормалната работа на нагревателите играе мрежовото напрежение. То трябва да бъде в диапазона 210-230волта. Необходимо е да се монтират термостати.които позволяват поддържане на зададената температура и спестяване на електрическа енергия.